Liikuntapalvelut NOSTE 

Tietoa meistä

Noste tarjoaa liikunta- ja hyvinvointipalveluita ennaltaehkäisyn näkökulmasta kaikenikäisille ja -kuntoisille asiakkaille. Palvelut on suunnattu lapualaisille ja lähikunnissa asuville. Myös kauempaa tulevat ovat tervetulleita käyttämään salin palveluita.

Noste tarjoaa uudenlaisen tavan harjoitella ryhmässä monipuolisesti, mielekkäästi ja turvallisesti. Fysioterapeuttinen osaaminen ohjauksessa mahdollistaa tunneilla asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden huomioimisen.  

Nosteen toiminta perustuu toiminnalliseen harjoitteluun, jossa harjoitukset tehdään kehonpainolla ja/tai erilaisia välineitä hyödyntäen. Harjoittelu kehittää samanaikaisesti lihaskuntoa, kestävyyttä, koordinaatiota, tasapainoa ja liikkuvuutta. Fyysisten ominaisuuksien lisäksi harjoittelu vaikuttaa positiivisesti myös psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.

Toiminnallisen harjoittelun idea on se, että kaikki pystyvät tekemään saman harjoituksen kuntotasosta tai iästä riippumatta. Ryhmäkoot pidetään pieninä, jolloin ohjaaja pystyy huomioimaan asiakkaat yksilöllisesti harjoitusten aikana. Harjoitukset muokataan kaikille sopiviksi vähentäen painojen tai toistojen määrää tai muuttamalla liikkeitä helpommiksi/haastavammiksi.

Toiminnallinen harjoittelu on hauskaa yhdessä tekemistä. Harjoituksia tehdään usein parityöskentelynä, mikä lisää harjoittelun mielekkyyttä. Positiivinen ilmapiiri luo perustan toiminnalliselle harjoittelulle. Tunneilla kaikki kannustavat toinen toistaan parempiin suorituksiin.